Coaching

"Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande."

 

Albert Einstein

 

Vid ett första möte är det helt upp till besökaren att prata om vad som än kommer upp. Att bryta isen. En ungdom har oftast mycket att bara få ur sig. Bara för att!!

 

Framför allt lyssnar jag mest och lägger in en och annan fråga. Men inte i första hand om skolan, kompisar och mående

 

Först om, vad de allra mest önskar sig ska hända den dagen. Hur livet ser ut om 10 år, vilken film de sett senast, vilken maträtt som är bäst etc etc. Ofta faller det sig naturligt med lite skämt och skratt under tiden och att "bjuda på sig själv"

 

Därigenom får jag en inblick i tankarna om livet, på ett lättsamt sätt.Därefter ber jag om att få en uppdatering om situationen de befinner sig i just nu och hur de tänker

 

Jag vill kunna ge ungdomar möjlighet att prova olika infallsvinklar och ge ett "förenklat tänk", för att de ska inse att möjligheterna ligger hos dem själva.

 

Av olika anledningar (sociala, praktiska, ekonomiska, känslomässiga) är det lätt att hamna i en låsning och ge upp. Att tro att detta är "meningen" och sänka sig själv.

 

Av diverse orsaker så kanske inte den "vuxna spegeln" finns i deras liv, just då. Som kan bekräfta det de vill tro på och uppnå.

 

Det finns ett starkt mod i dessa unga, som söker råd och stöd under den tid då allt verkar svårt att kringgå

 

För mig är det en ynnest att FÅ vara i deras liv och ge dem verktyg att ta nya beslut och vägar.

"Mod är inte alltid högröstat. Ibland är modet den stilla röst som vid slutet av dagen viskar; "Jag försöker i morgon igen".